Designer: Joomla 3.2 Templates

Fundacja „Znajdź Pomoc” realizuje projekt pt.: Program Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Sosnowca Centrum

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa społeczności lokalnych, zamieszkujących Sosnowiec (dzielnica: Centrum, ulice:  Modrzejowska, Kościelna, Targowa, Głowackiego, Szklarniana, Dekerta, Wyszyńskiego, Rozwojowa, Sienkiewicza, Biała, Chłodna, Żurawia, Warneńczyka, Urbanowicz)

 

W ramach projektu planowane są następujące działania:

  • Panel społeczny, realizowany w formie treningów kompetencji miękkich oraz poprzez warsztaty;
  • Panel integracyjny;
  • Panel zdrowotny;
  • Panel zawodowo-edukacyjny (spotkania z doradcą zawodowym i coachem, kursy i staże zawodowe).

Grupą docelową są osoby w wieku powyżej 16 lat, zamieszkałe w Sosnowcu, w dzielnicy Centrum, na jednej z wymienionych ulic, które spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryterium:

  1. a) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności;
  2. b) niesamodzielność z uwagi na stan zdrowia/niepełnosprawności (wymaga stałej opieki bądź pomocy innych osób),
  3. c) korzystanie z PO PŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020),
  4. d) zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub przynależność do otoczenia tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 531 691 111 lub na adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Serdeczne pozdrowienia,

 

Karolina Łuszcz

Streetworker

tel.: +48 531 691 111

Tuesday the 28th. Parafia Katedralna Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu.